Prostata utredning

Når du kommer til oss går vi først gjennom din sykehistorie og dine ønsker, og din kunnskap om prostata og prostatakreft. Dersom du ikke har målt din PSA-verdi, diskuterer vi om dette skal gjøres.

Om vi finnner grunn til det, så starter utredning i forhold til prostatakreft.

1. Utredning inkluderer ultralyd av prostata, PSA prøve, klinisk undersøkelse i endetarmen, og MR av prostata.

2. Etter disse undersøkelsene bestemmer vi om det er grunn til å gjøre vevsprøver av prostata (biopsier). 

3. Vi henviser til UNN, eller til annen klinikk, for utredning og behandling. For kortest mulig ventetid kan vi henvise til privat aktør med offentlig avtale uansett i Norge. Dette vil vi diskutere med pasienten om det skulle bli aktuelt.

Vi følger opp pasientene videre uansett utfall av utredning.

Les mer om generell utredning, oppfølging og behandling av prostatakreft her (egen link).

Når bør man oppsøke urolog ?

Vi anbefaler at man oppsøker sin fastlege først. Fastlegen vil gjøre en totalvurdering før eventuell henvisning til urolog.

Når det gjelder prostatakreft så er retningslinjene til den Europeiske Urologiske Forening (EAU) at menn må vurdere å måle sin PSA (prostata prøve) ved 45-50 års alder. Denne blodprøven danner grunnlaget for hvordan man bør følges videre med tanke på prostatakreft.

Måling av PSA på pasienter uten symptomer eller plager er imidlertid kontroversielt, og vi anbefaler at man diskuterer grundig med fastlegen eller med en urolog før man måler PSA.

Pasienter med prostatakreft trenger ikke ha symptomer eller plager fra urinveiene. Har man hatt noen i nærmeste familie med prostatakreft ( far, bror eller onkel ) er det grunn til å være ekstra oppmerksom.

Har man sett blod i urinen bør man oppsøke egen lege snarest for henvisning til urolog.