Fritt behandlingsvalg

Ordningen "Fritt behandlingsvalg" gir deg retten til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger. 

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig eller privat behandlingssted med avtale og godkjenning.

Du får dekket reiseutgifter til offentlig godkjent undersøkelse og behandling uavhengig av om behandlingsstedet er offentlig eller privat med avtale. Du må betale en egenandel som varierer etter om stedet du reiser til er innenfor eller utenfor din egen helseregion.

Link til informasjon om pasientreiser: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/