Om oss

Uronord i Tromsø startet opp i februar 2021. Vår hovedoppgave er utredning av urologiske problemstillinger hos kvinner og menn, og vi gjør mindre kirurgiske inngrep i lokalbedøvelse daglig. 

Vi er spesialister på inngrep på penis (trang forhud, omskjæring mm.), og gjør sterilisering av menn flere ganger i uken. (*)

Uronord er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, som betyr at utredning, behandling, reise til og fra, er dekket av det offentlige på samme måte som ved besøk på sykehus. (Egenandel og utgifter til engangsutstyr må fortsatt betales av pasienten. ) Om du trenger transport til oss skal bestilling gjøres via Pasientreiser på vanlig måte.

Vi startet opp 2. februar 2021, og hadde over 1500 konsultasjoner i løpet av det første året. 

Vårt samfunnsoppdrag er å avhjelpe lange ventelister ved sykehusene i Nord-Norge. Pasientene får et  godt og effektivt helsetilbud med moderne utstyr og kort ventetid. Mange setter pris på at man møter den samme legen hver gang.

For å få time hos oss, må du ha henvisning fra din fastlege.(*) Tilstander som ikke kan utredes og behandles hos oss, henvises uten opphold til UNN Tromsø, eller andre større sykehus.

Ved behov for kirurgi i narkose eller annen avansert oppfølging og behandling, henviser vi de fleste pasientene  til UNN Tromsø.

*= for sterilisering er det ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen.  

Her er et utvalg over tilstander vi utreder :

* vannlatingsplager hos kvinner og menn

* høy PSA / spørsmål og mistanke om prostatakreft

* blod i urinen

* vurdering av testikler og forhud hos barn og ungdom

* mistanke om kreft i urinblæren

* mistanke om testikkelkreft

* mistanke om kreft i nyret

* hevelse, smerte eller væske i pungen

* trang forhud

* ereksjonssvikt

* godartet prostataforstørrelse

* urinveisinfeksjoner

* urinlekkasje

* vi gjør sterilisering av menn (lenke: Sterilisering av menn )

* kreftkontroller

* botox-behandling i urinblæren 

Medisinsk ansvarlig

Eivind Bjerkaas er overlege og spesialist i generell kirurgi og urologi. Han har tidligere jobbet som kirurg og urolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge i mange år.

I tillegg har han vært tilknyttet Volvat Medisinske Senter, Tromsø, i perioden 2017 til 2020.

Han har doktorgrad fra Norges Arktiske Universitet.

Han har lang erfaring med utredning og behandling av prostatakreft, blærekreft og andre urologiske kreftformer, urinveislidelser og andre problemer hos menn og kvinner.

Han har gjort omlag 50-70 steriliseringer årlig de siste årene.

Medlem Den norsk legeforening

Medlem Norsk Urologisk forening

Medlem EAU (European Association of Urology)

Medlem EAA (European Academy of Andrology) 

Kurs / konferanser:

Arctic Pelvic Floor Meeting Tromsø juni 2024

UMA Oslo april 2024

Nordic Prostate Cancer Meeting Stocholm 2023

Nordisk Urologisk Forum (NUF) Bergen 2023

UroCancer Tromsø mai 2023

UMA Oslo april 2023

6th Nordic Course on LUTD and Urodynamics, Stockholm, 2022.

UMA Oslo april 2022 

PRISM 2021 - Postgraduate International School of Men´s Health (Belgia)

EAU Update on Prostate Cancer 2021 

EAU 34th Annual Congress 2019 (Barcelona, Spania)

EAU Update Bladder Cancer 2018 (München, Tyskland)