Egenandel hos avtalespesialist

En avtalespesialist er en del av det offentlige spesialisthelsetilbudet. Egenandelen er derfor den samme som ved behandling på offentlig sykehus når man er henvist fra egen lege.

Vi gjør oppmerksom på at det til enkelte konsultasjoner og undersøkelser vil forekomme et gebyr for nødvendig engangsutstyr i henhold til normaltariff for spesialistpraksis, i tillegg til egenandel.

Les mer om egenandeler her: https://www.helsenord.no/behandlere/avtalespesialist

Følgende pasienter slipper egenandel: barn under 16 år, soldater i førstegangstjeneste, personer som har godkjent yrkesskade, og personer som undersøkes for allmennfarlige smittsomme sykdommer, som for eksempel chlamydia og gonore.


Et utvalg av takster og egenandeler


Egenandel 

Egenandelen tjener tiil opparbeidelse av frikort. 

375 NOK

Forbruksmateriell til andre undersøkelser

75 NOK

Forbruksmateriell cystoskopi

490 NOK

Forbruksmateriell ultralyd

138 NOK

Forbruksmateriell vevsprøver av prostata

700 NOK

Sterilisering av menn (*)

4800 NOK

(*)=det er full egenbetaling ved sterilisering av menn. 

Avbestillingsfristen er 24 timer før timen begynner. Har du time på mandag er avbestillingsfristen fredagen før.